موو

2,099,000 تومان

این مکمل از دامنه حرکتی سالم پشتیبانی می کند، راحتی مفاصل را افزایش می دهد، غضروف های سالم را تقویت می کند، سفتی مفاصل را کاهش می دهد و باعث بهبود سریع پس از ورزش می شود.