وایتولایز برای زنان

1,015,300 تومان

ویتولایز بانوان)مکمل ضروری برای بانوان(این ترکیب طبیعی داری مقادیر زیادی آنتی اکسیدان موجوددر میوه ها، گیاهان، ویتامین ها و مواد معدنی است که به طور خاص برای نیازهای یک زن طراحی شده و عملکرد هورمونی را در زنان بهبود می بخشد. این محصول شامل ترکیبی اختصاصی از ترکیبات گیاهی از جمله پودر سیب، گل ساعتى، شیساندرا و توت است که قرن هاست در چین و روسیه به دلیل خواص بسیار آن استفاده شده است. این محصول منحصرا برای بانوان تولید شده است که دارای ترکیبات گیاهی بوده و به ایجاد تعادل در هورمون ها کمک می کند. با توجه به تکنولوژی ساخت این مکمل، مواد مغذی از طریق یک مکانیسم زمانی مشخص برای نتیجه گیری بهتر،
جذب بدن می شوند.