ژل روشن کننده پوست سونیا

693,000 تومان

ژل روشن کننده پوست سونیا
این محصول درخشش طبیعی پوست را بازسازی کرده و درخشش طبیعی پوست را به شما باز می گرداند. پپتیدهای کپسوله شده در این ژل با سرعت جذب سریع، به ما کمک میکند تا با استفاده از آخرین تکنولوژی پوست و ترکیب پنج گیاه آسیایی، از جمله ریشه شیرین بیان، پوستی زیباتر، جوان تر و سالم تر داشته باشیم.