سیستم مراقبت پوست روزانه سونیا

2,521,200 تومان

سیستم مراقبت پوست روزانه سونیا
ترکیبات پوست با مواد مورد نیاز آن مطابقت داده شده است. این محصولات به طور خاص برای ترکیبات پوست ساخته شده، در پوست نوساناتی ایجاد کرده و می تواند بسیار متفاوت باشد و سیستم مراقبت پوست روزانه سونیا دارای غلظت بالایی از آلوئه ورا و سایر گیاهان مرطوب کننده است. طبیعت به همراه تکنولوژی توانسته است یک محصول انقلابی تولید کند تا مزایای آلوئه ورا که پوست به آن نیازمند است به پوست رسانده و پوست را تازه تر کند.