مولتی ماکا

837,100 تومان

مکمل مولتی ماکا
این محصول در قدیم توسط جنگجویان پرو مورد استفاده قرار می گرفته است. این محصول حاوی ریشه و دیگر گیاهان قدرتمند مؤثر در باروری، Maca گیاه کاهش دهنده اثرات استرس روی بدن و جلوگيری از خستگی و ناتوانی روحی و جسمی باعث افزايش نيرو، انرژى و اشتياق جنسى مى شود. این محصول نیز حاوی سویا است