فوراور فیبر

921,800 تومان

فیبر فوراور
با اضافه کردن بسته های مکمل فیبر به رژیم غذایی در بدن شما تامین )FOS( خود، چهار نوع فیبر از جمله می شود که پروبیوتیک نامیده می شود. هدف از تولید این محصول، تامین نیاز کلی بدن به ۵۰ گرم فیبر روزانه بدون نیاز به مواد دیگر است. این ترکیب شامل ۴ نوع فیبر است. این محصول را می توان به راحتی با ژل آلوئه ورا ترکیب نمود و یا بر روی غذا پاشید. حتی می توان آن را با آب ترکیب کرده و همه جا به همراه داشته باشید. اگر فیبر به همراه غذا مصرف شود، احساس سیر بودن به شما القا کرده و باعث کنترل اشتها و تناسب اندام شما می شود.