بیو سلولز آلوئه ورا

1,465,200 تومان

بیو سلولز آلوئه ورا
شما با استفاده از بیو سلولز آلوئه ورا، با نسل جدیی شوید. این فرمول پیشگامانه حاوی قدرت آلوئه ورا به همراه گیاهان دریاییمی باشد تا مواد مغذی. نتیجه آن ، پوستی لطیف با درخشندگی خواهید داشت.