فوراور اکتیو پروبیوتیک

1,112,100 تومان

فوراور اكتيو پرو – بي
شامل CFU, Forever Active Pro-B در حال حاضر بیش از ۸ میلیارد پروبیوتیک پروبیوتیک های مورد مطالعه بالینی در یک ترکیب متعادل دارای شش خصوصیت برای بهبود هضم سالم، افزایش جذب مواد مغذی و حمایت از عملکرد ایمنی بدن است. این سویه های پروبیوتیکی به طور خاص برای توانایی آنها برای رسیدن به روده در یک ویال منحصر به فرد برای کنترل Forever Active Pro-B . ها انتخاب شده اند رطوبت بسته بندی شده و از گونه های باکتری فعال محافظت می کند و اطمینان حاصل می شود که شما حداکثر مزایای این محصول را دریافت می کنید.